Начало Общи условия

Общи условия

ОБЩИ УСЛОВИЯ

Настоящите „Общи условия“ определят принципите за сключване на договори за продажба чрез Интернет магазина, собственост на фирма „Гуми Транс” ООД - www.gumitrans.bg. Те определят също така и принципите за изпълнение на договорите, правата и задълженията на интернет магазините и Клиента, както и условията на процедурата по рекламация. Попълването на заявка за доставка от страна на Клиента и нейното изпращане е равносилно с одобрението на настоящия Регламент.

Основни раздели:

§1. Страни по сделката

1.1. Заявка (поръчка) за доставка от Интернет магазина може да направи всяко физическо лице, което е навършило 18 г., както и всяко юридическо лице или организация, на които закона признава юридическа правоспособност, наричано по-нататък Клиент.

1.2. Другата страна на сделката е фирма „Гуми Транс” ООД регистрирана в ТР при Агенцията по вписванията с ЕИК по Булстат 203909109, с идентификационен номер по ДДС BG203909109, наричана по-нататък „Интернет Магазин“ или „ www.gumitrans.bg“.

§2. Определения Уебсайт/сайт е обособено място в глобалната Интернет мрежа, достъпно чрез своя унифициран адрес (URL) по протокол HTTP, HTTPS или друг стандартизиран протокол и съдържащо файлове, програми, текст, звук, картина, изображение или други материали и ресурси; Магазин – Интернет Магазин, действащ с адрес www.gumitrans.bg, собственост на „Гуми Транс” ООД и който предлага продукти, намиращи се в неговата оферта чрез Интернет; Субект, който управлява Магазина – фирма „Гуми Транс” ООД, който е и собственик на Интернет Магазина www.gumitrams.bg; Производител е всяко физическо или юридическо лице, което по занятие произвежда стоки в завършен вид. В този Магазин под производител се има предвид всеки производител на автомобилни гуми, напр. Bridgestone, Michelin, Continental, Goodyear, Vredestein, Pirelli, Yokohama, Mitas, KAMA,Kumho,Китайски гуми и техните подмарки; Клиент – физическо лице, което е навършило 18 г. или юридическо лице, което извършва покупки в Магазина; Потребител е всяко физическо лице, което е навършило 18 г. и което придобива стоки или ползва услуги, които не са предназначени за извършване на търговска или професионална дейност. Продажна цена е крайната цена за бройка или за определено количество стока или за услуга включваща данъка върху добавената стойност-ДДС и всички допълнителни данъци и такси; Работни дни – 24/7 при онлайн поръка, и от понеделник до петък от 09:00-18:00, събота от 09:00-14:00, неделя почивен ден Срок за изпълнение на поръчка – време, в което Магазина подготвя поръчката и я предоставя за изпращане на куриер, съгласно избрания от Клиента начин на доставка; Срок за доставка – времето за доставка на стоката до Клиента, с посредничеството на куриерска фирма. Периодът на доставка зависи от избрания от Клиента начин на доставка в повечето случай от днес за утре. Онлайн плащане – бърз, директен интернет превод, извършен от страна на Клиента от банкова сметка, с посредничеството на система, т.нар. електронен превод; Предплащане (банков превод) – плащане, извършвано от страна на Клиента в банка чрез интернет банкова сметка, стационарна или чрез пощата; Наложен платеж, клиента плаща стоката при получаването и от куприера. Разсрочено тлащане чрез TBI

§3. Оферта

3.1. В  www.gumitrans.bg продаваме само нови гуми. (промоции на складови наличности, разпродажби и др.се извършва след предварително обявление)

3.2. Всички стоки, продавани в Магазина са НОВИ, свободни от физически и юридически недостатъци, пълноценни и разполагат с пълна гаранция на производителя за период от 24 месеца.

3.3. Всякаква информация, свързана със стоките, в т.ч. листовки, брошури и други информационни или рекламни материали, а освен това и  информацията, включена в страниците на Магазина и адресирани от „Гуми Транс” ООД към Получателите и потенциалните Клиенти не представлява оферта по смисъла на правото, а единствено покана за започване на преговори.

3.4. Ценоразписът, представен на страниците на Магазина, не представлява търговска оферта по смисъла на Закона за задълженията и договорите, а представлява единствено покана за стартиране на преговори. (чл. 13, ал. 1 от ЗЗД).

§4. Плащане

4.1 ПЛАЩАНЕ ЧРЕЗ НАЛОЖЕН ПЛАТЕЖ Ако сте избрали да платите чрез наложен платеж, ще получите Е-мейл на адреса, който сте посочвате, когато поръчката Ви бъде потвърдена от Доставчика. След това представител на GUMITRANS.BG ще се свърже на посочения от Вас телефон за допълнителни уточнения на мястото и часа, за доставка на стоката и други допълнителни условия касаещи сделката. Сделката ще приключи с доставка от куриер на посочения от вас адрес, и заплащане от Ваша страна на дължимата сума за стоката и доставката на куриера.

4.2 ПЛАЩАНЕ ПРЕЗ ИНТЕРНЕТ (към момента тази услуга не е налична) Ако сте избрали да заплатите стоката с плащане по интернет, отново ще получите Е-майл на адреса, който сте посчили, когато поръчката Ви бъде потвърдена. В този Е-майл , освен, че ще бъдете информирани, че поръчката Ви е приета, ще получите и линк за он-лайн разплащане към виртуален ПОС-терминал на системата  Борика. На този терминал ще можете да извършите плащане с Вашата дебитна или кредитна карта. ПОС-терминалът обслужва карти "VISA", "Mastercard", както и всички карти включени в системата на Борика. Данните, които ще попълните в ПОС-терминала са абсолютно защитени от системата Борика и са недостъпни, за който и да е интернет потребител, включително и за Bggumi.com. Плащането се извършва в срок от 3 дни след потвърждение на поръчката от страна на Доставчика. След Вашето плащане, представител на GUMITRANS.BG ще се свърже с Вас за уточняване на детайлите по доставката - място, време и др.

4.3 ПЛАЩАНЕ ЧРЕЗ БАНКОВ ПРЕВОД. Ако сте избрали да платите чрез банков превод, ще получите Е-майл на адреса, който сте посочили, когато поръчката Ви бъде потвърдена. Плащането се извършва в срок от 3 дни след потвърждение на поръчката от страна на Доставчика. Вие превеждате сумата по банковата сметка, посочена в потвърждението на поръчката. След това представител на GUMITRANS.BG ще се свърже на посочения от Вас телефон за допълнително уточнение на мястото и часа за доставка на стоката и други условия касаещи сделката. След получаване на плащането по сметката на "ГУМИ ТРАНС" ООД стоката ще Ви бъде изпратена.

4.4 КУПИ С КРЕДИТ Сега GUMITRANS.BG Ви дава възможност да закупите на изплащане желаните от Вас гуми, чтез TBI.При покупка на стока с кредит от TBI ,се съгласявате със следните договорни отношения.

ЗАЯВЛЕНИЕ-ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА УСТАНОВЯВАНЕ НА ДОГОВОРНИ ОТНОШЕНИЯ
С настоящото заявявам, че кандидатствам за получаване на потребителски кредит и че желая да бъде извършена предварителна проверка на моята платежоспособност с оглед евентуалното сключване на Договор за потребителски кредит (или на други договори) между нас, като в тази връзка декларирам, че:
1. „ТИ БИ АЙ Банк” ЕАД и „4финанс“ ЕООД като съвместни администратори на лични данни ми предоставиха информация за:
1.1. Данните, които ги идентифицират като администратор на лични данни, а именно: „ТИ БИ АЙ Банк” ЕАД, с адрес: гр. София, ул. „Димитър Хаджикоцев” № 52-54, ЕИК 131134023, („Банката“) и “4финанс” ЕООД, с адрес: гр. София 1700, ул. „Никола Габровски“ 79, ет.2, ЕИК 202393458, („4финанс“).
1.2. Съвместното предоставяне на услуги от Банката и 4Финанс – Банката и 4Финанс си предоставят взаимно услуги по кредитно посредничество, при което да ми бъде предложен най-подходящият за мен кредитен продукт, съобразно предоставената от мен информация и извършената преценка на моята платежоспособност;
1.3. Целите, за които Банката и 4Финанс събират личните ми данни, са както следва:
за моята идентификация и за извършването на съответните предварителни и периодични проверки, електронно или ръчно, във връзка с искания от мен потребителски кредит;
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
за сключване и изпълнение на договор за кредит с Банката или съответно 4Финанс, както и за евентуалното сключване и изпълнение на други договори с Банката или съответно 4финанс, във връзка с евентуалното предоставяне на други банкови и/или финансови услуги (включително и посредством сключването на договори за предоставяне на финансови услуги от разстояние);
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
за управление на сметките ми - когато имам открити такива в Банката, за вътрешни отчетни и прогнозни цели и нужди на Банката или съответно 4финанс, за изграждане и развитие на системата за управление на риска в Банката или съответно 4финанс, в т.ч. и за самообучение на специализиран софтуер за оценка на риска, собственост на Банката или съответно 4финанс (важи и в случай, че не сключа Договор за потребителски кредит);
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
за директен маркетинг по смисъла на Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД), включително за да ми бъдат изпращани писма с рекламно и промоционално съдържание чрез наличните канали за дистанционна комуникация, за които съм предоставил данни за контакт, включително и тези, свързани с предлагането на други финансови или комбинирани продукти, предоставяни от или с участието на Банката или съответно 4финанс като събираните данни са съотносими и ненадхвърлящи целите, за които се обработват и няма да подлежат на допълнителна обработка по начин, несъвместим с тези цели.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1.4. Получателите или категориите получатели, на които могат да бъдат разкрити предоставените от мен лични данни, а именно: личните ми данни няма да бъдат предоставяни на трети физически и юридически лица, освен в случаите, когато това се изисква по закон. Личните ми данни ще бъдат обработвани само от оторизирани служители на Банката или съответно на 4финанс и от физически и/или юридически лица със статус на „обработващи данните” по смисъла и при условията на чл. 28 от Регламент 2016/679 („Регламента“). Обработващи лични данни, на които предоставените от мен данни могат да бъдат разкрити и възложени за обработване, са: 1) доставчици на софтуерни услуги във връзка с поддръжката на информационните системи на Банката или 4финанс; 2) дружества, на които Банката и/или 4финанс могат да възложат събиране на вземания по потребителски или други кредити; 3) куриерски фирми и други доставчици на услуги по изпращане на рекламни или други съобщения; 4) други дружества от групата на Банката и 4финанс, които могат да извършват дейности във връзка с оценката на моята платежоспособност, с управлението и администрирането на договора ми за кредит или други свързани услуги; 5) дружества, администриращи плащания по кредити, битови сметки и други – за целите на предоставяне на различни възможности за изплащане на моя кредит; 6) доставчици на услуги по архивиране и съхранение на документи;
1.5. Предоставянето на личните ми данни е доброволно, с оглед възникването и развитието на договорни отношения между Банката или съответно 4финанс и мен;
1.6. Правото на достъп и правото на коригиране на събраните данни и другите ми права по отношение на личните ми данни, а именно: за правата ми по чл. 15 до чл. 22 от Регламента, в т.ч.: за правото ми на достъп до отнасящите се до мен лични данни, за правото ми по всяко време да поискам от Банката, съответно от 4финанс потвърждение за това, дали отнасящи се до мен данни се обработват, информация за целите на това
обработване, за категориите данни и за получателите или категориите получатели, на които данните се разкриват; да получа съобщение до мен в разбираема форма, съдържащо личните ми данни, които се обработват, както и всяка налична информация за техния източник; информация за логиката на всяко автоматизирано обработване на лични данни, отнасящи се до мен, да поискам от Банката, съответно от 4финанс да заличи, коригира или блокира моите лични данни, обработването на които не отговаря на изискванията на ЗЗЛД, както и да уведоми третите лица, на които са били разкрити личните ми данни, за всяко заличаване, коригиране или блокиране, с изключение на случаите, когато това е невъзможно или е свързано с прекомерни усилия; да възразя пред Банката, съответно пред 4финанс срещу обработването на личните ми данни при наличие на законово основание за това; да възразя срещу обработването на личните ми данни за целите на директния маркетинг; да бъда уведомен/а, преди личните ми данни да бъдат разкрити за пръв път на трети лица или използвани от тяхно име за целите на директния маркетинг, като имам възможност да възразя срещу такова разкриване или използване. Правото ми на достъп и другите ми права се осъществяват с писмено заявление до Банката, съответно до 4финанс, подписано от мен или от изрично упълномощено от мен лице, чрез нотариално заверено пълномощно, подадено през контактната форма на www.tbibank.bg или директно на email: info@tbibank.bg;
1.7. Срокът за съхраняване на личните ми данни, а именно: Банката, съответно 4финанс ще съхранява, обработва и използва предоставените от мен лични данни за срок до 5 (пет) години, считано от подписването на настоящото Заявление - декларация в случай, че не сключа Договор за потребителски кредит, а – в случай че сключа такъв Договор или друг/и договор/и – за срок от 5 (пет) години след прекратяване на съответното правоотношение, освен ако закон изисква или страните договорят по-дълъг срок;
1.8. Правното основание за обработване на личните ми данни е както следва: 1) сключването и изпълнението на договора за кредит или друг договор за предоставяне на услуга от Банката, респективно 4Финанс; 2) легитимния интерес на Банката и 4финанс да предоставят актуална информация за свои налични и нови продукти и услуги ; 3) изричното ми съгласие – за обработването, посочено в т. 2 по-долу; 4) изпълнение на задължения на Банката и 4финанс по закон – в изпълнение на приложимата към тях нормативна уредба, Банката и 4финанс са длъжни да съхраняват копие от личната ми карта, да предоставят данните ми на държавни органи и да извършват други предвидени от нормативната уредба форми на обработване.
---------------------------------------------------------------------------------
2. С настоящото Заявление – Декларация:
2.1. Давам изричното си съгласие по смисъла на чл. 6 от Регламента Банката да предоставя личните ми данни нa 4финанс и обратното за целите по т. 1.3.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2.2. Давам изричното си съгласие по смисъла на чл. 6 от Регламента Банката, съответно 4Финанс:
да изисква, получава, обработва и съхранява мои лични данни за изброените по-горе цели и срокове, включително и в случай, че не сключа Договор за потребителски кредит или друг договор, включително но не само лични данни свързани с гражданската ми регистрация, от национална база данни „Население”, както и да проверява моята кредитоспособност и да удостоверява моите лични данни, като изисква и получава справки от регистри на трети лица - частни и публични Администратори на лични данни, намиращи се в страната и извън нея, в т.ч., но не само: Централния Кредитен Регистър на БНБ, Национална Агенция за Приходите, Националния Осигурителен Институт, Централен Регистър на Длъжниците и др., в това число данни за плащаните от мен социални осигуровки, данни за трудовите ми договори и социално осигурителния ми доход.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
да ми бъдат изпращани писма с рекламно и промоционално съдържание чрез наличните канали за дистанционна комуникация, за които съм предоставил данни за контакт, включително и такива, свързани с предлагането на други финансови или комбинирани продукти, предоставяни от трети лица с участието на Банката или съответно 4финанс за подпомагане на финансовото ми образование, за да се възползвам пълноценно от наличните оферти.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3. Уведомен съм, че мога по всяко време да оттегля съгласието си за обработване на лични данни, дадено в съответствие с т. 2, т. 3 и т. 4. по-горе, като изпратя писмено заявление на адреса на Банката, посочен в началото или на електронен адрес: info@tbibank.bg
4. Уведомен съм, че:
4.1. Банката, съответно 4финанс може да проверява достоверността и актуалността на личните ми данни посредством посещения на място в жилището и/или местоработата ми, посредством телефонни проверки, допитвания до банки, небанкови финансови институции, специализирани организации, кредитни бюра и регистри и др., работодатели и други източници, както и може да иска от такива източници допълнителна информация за
мен, в случаите когато намери това за необходимо във връзка със сключването и/или изпълнението на Договора за потребителски кредит или друг договор.
4.2. като част от одобрението ми в процедурата по кандидатстване за кредит личните ми данни могат да бъдат предмет на автоматизирано обработване и автоматизирано вземане на решение. Това означава, че специален софтуер (скоринг софтуер) на Банката или 4финанс ще обработи автоматично (без човешка намеса) предоставените от мен данни и ще ги анализира от гледна точка на предварително зададени в алгоритъма на софтуера критерии. В резултат моето заявление ще получи определен брой точки, според който моето заявление може да получи автоматично одобрение или автоматичен отказ. Ако моето заявление получи брой точки между минималния и достатъчния за одобрение, заявлението ще бъде разгледано от служител на Банката или 4финанс. В случай на изцяло автоматизирано решение по моето заявление (без намеса на служител на Банката или 4финанс), имам право да поискам преразглеждане на решението от служител и да изразя гледната си точка.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
5. Уведомен съм, че имам право да подам жалба до Комисията за защита на личните данни, в случай, че моите права и интереси във връзка със защита на личните ми данни бъдат нарушени от Банката и/или от 4финанс.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
6. Давам своето съгласие при одобрение на молбата ми за кредит и в случай, че сключеният договор за потребителски кредит предвижда плащане от моя страна на еднократна такса за оценка на риска, същата тази еднократна такса за оценка на риска да бъде финансирана от Банката, като аз съответно ще възстановявам на Банката сумата за финансиране на посочената еднократна такса и съответно начислената лихва с всяка дължима от мен месечна вноска съгласно Погасителния план към Договора за потребителски кредит.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
7. С подписване на настоящото, декларирам че:
7.1. Съм български гражданин, че нямам друго гражданство, освен българско и че имам качеството на местно лице за целите на данъчното облагане само на Република България;
7.2. Не заемам и не съм заемал/а висша държавна длъжност в Република България или в чужда държава по смисъла на чл. 5а, ал. 1 от ЗМИП във връзка с чл. 8а, ал. 1 от ППЗМИП и не съм свързано лице с лице, заемащо или заемало такава длъжност (ако твърдението не е вярно, моля зачертайте този текст и попълнете съответните данни в отделна декларация);
7.3. Действам от свое име и за своя сметка;
Действам от името и за сметка на:.....................................................................................
(моля посочете данни за лицето, когато е приложимо)
7.4. Посочените от мен данни са верни, изчерпателни и предоставени доброволно. В случай, че встъпя в договорни отношения с Банката се задължавам при настъпване на промяна в посочените от мен данни да я информирам незабавно и в писмена форма, както и да предоставя други данни и документи, ако това е необходимо;
7.5. В случай че ми бъде открита сметка в Банката съм уведомен относно възможността информацията по чл. 142б, ал. 1 от ДОПК, съдържаща мои лични данни, наличност или стойност по сметката, както и реализираните по сметката доходи, да бъде обект на автоматичен обмен на финансова информация съгласно глава шестнадесета, раздел IIIа на ДОПК и да бъде предоставена на юрисдикцията/ите, на която/ито съм местно лице за данъчни цели, в изпълнение на международните ангажименти на Република България.
7.6. Известна ми е наказателната отговорност за деклариране на неверни обстоятелства.
----------------------------------------------------------------------------
С маркирането на всяко от полетата за изразяване на съгласие, находящи се в лявата част на съответния текст на настоящото Заявление-декларация за установяване на договорни отношения изразявам разбирането и съгласието си с текста, който е разположен до съответното поле.
ДЕКЛАРАЦИЯ-СЪГЛАСИЕ ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ЗАСТРАХОВКА „ЖИВОТ“
С настоящото заявявам, че кандидатствам за сключване на застраховка „Живот“, както е посочено по-долу, във връзка с евентуалното сключване на Договор за потребителски кредит (или на други договори) с „ТИ БИ АЙ Банк” ЕАД.
1. С настоящата Декларация – Съгласие:
Давам съгласието си да ми бъде сключена застраховка „Живот“ по Специалните условия на Групова полица №81005TBI2011 („Груповата полица“) на ЗК УНИКА Живот АД (действащо чрез „ТИ БИ АЙ Банк” ЕАД („Банката“) като застрахователен агент). С оглед на това давам и своето изрично съгласие личните ми данни (включително здравните ми данни) да бъдат обработени и съхранявани от Банката, в качеството й на застрахователен агент, с цел сключването и изпълнението на застрахователния договор по реда и при условията, предвидени в Кодекса за застраховането (КЗ), както и от ЗК УНИКА Живот АД („Застрахователя“) и от неговите партньори за целите на администриране на определеното застрахователно покритие. Съгласен/а съм Застрахователят да получава данни от здравни, медицински и други организации и лица, медицински и други документи, касаещи моето здравословно състояние, както и информация, считана за застрахователна тайна, да бъде разкривана на дружества от Групата на Застрахователя.
С настоящото оторизирам всеки доктор, болница, клиника или медицински доставчик, застрахователна компания или всяка друга компания, институция или друго физическо лице, което разполага с документи или информация за мен, да предостави на Застрахователя пълна информация, в това число и копия от техните документи за всякакво заболяване или злополука, лечение, прегледи, препоръки за лечение или настаняване в болница. Всяко фотокопие на тази оторизация ще бъде със силата на оригинален документ.
Също така приемам, че в случай на отказ за предоставяне на информация, или предоставяне на невярна информация, Застрахователят има право да откаже застрахователното покритие, да отхвърли или промени условията на договора или да откаже изплащане на застрахователно плащане.
Приемам Условията на застраховката и потвърждавам, че ще спазвам задълженията си на Застраховано лице по полицата. Декларирам, че към настоящия момент съм в добро здраве, не съм диспансеризиран като хронично болен и не провеждам медикаментозно лечение, нямам определена инвалидност с решение на ТЕЛК/НЕЛК над 50% и не съм в процедура на освидетелстване/преосвидетелстване от ТЕЛК/НЕЛК. С подписа си гарантирам, че през последните 3 години не съм боледувал, не съм лекуван и не ми е било известно да съм имал едно от следните заболявания:
- сърдечен инфаркт или мозъчен инсулт, сърдечна или мозъчна операция, черепно-мозъчна травма;
- тежко сърдечно или белодробно заболяване (например: порок на сърцето, исхимична болест, хипертония, силикоза и др.)
- злокачествени заболявания (например рак, левкемия)
- тежки чернодробни и бъбречни заболявания (например цироза, бъбречна недостатъчност)
- положителна СПИН инфекция, или тежки хронично-инфекциозни заболявания (напр. хепатит В / С)”.
С настоящето декларирам, че всички мои твърдения са пълни и верни, както и че те са основата, на която се изисква застрахователно покритие по настоящия застрахователен договор.
Получих информацията за ползватели на застрахователни услуги по смисъла на глава 33 от КЗ, както и информацията относно обработването на личните ми данни от администратора ЗК Уника Живот АД .
С настоящото определям за неотменимо ползващо лице Банката за обезщетение равно на остатъчния размер на кредита ми към датата на настъпване на застрахователно събитие. Разликата до предвиденото застрахователно обезщетение да се изплати на законните ми наследници.
Известна ми е наказателната отговорност за деклариране на неверни обстоятелства.

§5. Доставка

5.1 ПОТВЪРЖДАВАНЕ НА ПОРЪЧКИТЕ За поръчки, направени до 13:00 ч през работен ден, ще получите потвърждение и срок за доставка в рамките на същия ден. Поръчки, направени след 13:00 ч. или в почивен ден, се обработват и потвърждават на следващия работен ден.

5.2 СРОК ЗА ДОСТАВКА До 1/2 работни дни след потвърждаване на поръчката за гуми, налични на склад в България.

5.3 НАЧИНИ И ЦЕНИ ЗА ДОСТАВКА Доставяме до адрес на клиента до всяко населено място в България!

За поръчки на гуми до 10 килограма на брой цената на доставката е 4.00 лева за брой без ДДС

За поръчки на гуми от 10 до 15 килограма на брой цената на доставката е 6.00 лева за брой без ДДС 

За поръчки на гуми от 16 до 32 килограма на брой цената на доставката е 11.00 лева за брой без ДДС

5.4 ДОСТАВКАТА ВКЛЮЧВА
поръчаните стоки
гаранция за стоките (стокова разписка или фактура)
фактура (за юридически лица)
касова бележка (при плащане в брой или с наложен платеж)

5.5 РЕКЛАМАЦИЯ ПРИ ПОЛУЧАВАНЕ При доставката на стоките имате право да ги прегледате и да откажете получаването им, в случаите когато:
доставената стока явно не съответства на заявената и това може да се установи чрез обикновения й преглед.
при транспортирането стоката е била повредена.
Рекламации след получаването на стоките се извършват съгласно условията на Гаранцията.

5.6 ПРАВО НА ОТКАЗ

Съгласно чл. 50 ЗЗП клиент, който има качеството на потребител по смисъла на ЗЗП, има право да върне безплатно закупената стока или част от нея без да обявява причина за връщането и в рамките на 14 дни от датата на получаването й при условие, че: Гумите не са били монтирани на джанта, фабричният им вид не е нарушен и всички фабрични етикети не са повредени или премахнати; Официалният данъчен документ, получен при покупката - касова бележка и/или фактура, бъде върнат заедно със стоката; Не се касае за стоки доставени, от чужбина по предварителна заявка на клиента и заплатени с авансово плащане. За да върнете закупена от GUMITRANS.BG стока: описвате причината за връщанете на имейл office@gumitrans.bg . В срок до 3 работни дни, след като получим формуляра, наш служител ще се свърже с Вас за уточняване на детайлите по връщането на стоката. Формулярът трябва да бъде изпратен в срок до 14 дни от получаването на стоката. Клиентът не дължи транспортни и/или куриерски разходи по връщането на стоката и/или банкови такси, свързани с възстановяването на платената сума за покупката. Клиентът има право да получи само стойността на върнатата стока, съгласно документа за покупка. За Ваше улеснение, ние ще изпратим куриер до Вас, за да вземе заявената за връщане стока. Възстановяването на платената сума за покупката се извършва в срок до 14 дни след като получим върната стока.

§6. Гаранция

6.1 ОБХВАТ НА ГАРАНЦИЯТА Гаранцията, предоставяна от WWW.GUMITRAN.BG покрива всички дефекти на суровините, материалите и цялостната конструкция на гумата, възникнали в следствие на нейната правилна и отговаряща на стандартите експлоатация.

6.2 СРОК НА ГАРАНЦИЯТА 24 (двадесет и четири) месеца от датата на закупуването.

6.3 ГАРАНЦИЯТА НЕ ПОКРИВА Щети и повреди, възникнали поради:
неправилен монтаж/демонтаж на гумата
неправилно съхранение и експлоатация, включително, но не само:
недостатъчно напомпване или пренапомпване;
натоварване, несъответстващо на товарния индекс, отбелязан на гумата;
експлоатация със скорост, несъответстваща на скоростния индекс на гумата;
системни резки потегляния с превъртане и/или резки спирания с блокиране на гумите и др.;
неизправност в ходовата част на автомобила (основна причина за неравномерно износване, изкривяване на цялостната конструкция на гумата и др.);
неравност на пътната настилка (удари в дупки, бордюри и др., както и образувалите се в следствие на тях балони в гумата);
механично въздействие на остър предмет;
въздействие на органичен разтворител (бензин, нафта, масло и др.) при извършен ремонт;
е установен опит за отстраняване на дефекта от неупълномoщени за целта лица;
причини за повредата са природни бедствия;
Ако настъпилите повреди са в резултат на неправилна употреба и при използване на гумата по начин, неадекватен за предназначението, следва да съобразите и това, че при такава употреба се повишава рискът за безопасността и сигурността на транспортните средства, респективно на лицата, вещите и превозните средства, намиращи се в близост.

6.4 РЕКЛАМАЦИЯ За да предявите рекламация е необходимо да се свържете с нас на тел. 0884 443500. и/или имейл office@gumitrans.bg При представяне на гумата за рекламация, купувачът е длъжен да представи документи, издадени от ГУМИ ТРАНС ООД, удостоверяващи покупката на гумата. В случай на оспорване на експертното становище на специалиста на продавача, за последно и неоспоримо ще се счита становището на експерта по качество и технологични процеси на производителя.

6.5 ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ СЪГЛАСНО ЗЗП

Потребителят има право да предяви рекламация, независимо от предоставената търговска гаранция, съгласно ЗЗП, при което продавачът отговаря за липсата на съответствие на потребителската стока с договора за продажба съгласно гаранцията по чл.112-115 от ЗЗП.

При несъответствие на потребителската стока с договора за продажба потребителят има право да предяви рекламация, като поиска от продавача да приведе стоката в съответствие с договора за продажба.

В този случай потребителят може да избира между извършване на ремонт на стоката или замяна й с нова, освен ако това е невъзможно или избраният от него начин за обезщетение е непропорционален в сравнение с другия.

Съгласно закона, даден начин за обезщетяване на потребителя е непропорционален, ако неговото използване налага разходи на продавача, които, в сравнение с другия начин на обезщетяване, са неразумни, като се вземат предвид:

Стойността на потребителската стока, ако нямаше липса на несъответствие;

Значимостта на несъответствието;

Възможността да се предложи на потребителя друг начин на обезщетяване, който не е свързан със значителни неудобства за него;

Когато потребителската стока не съответства на договора за продажба, продавачът ще я приведе в съответствие с договора за продажба.

Привеждането на потребителската стока в съответствие с договора за продажба ще се извърши в рамките на един месец, считано от предявяването на рекламация от потребителя. 

След изтичането на този едномесечен срок, потребителят има право да развали договора и да му бъде възстановена сума или да иска намаляване на цената на потребителската стока съгласно чл. 114 от ЗЗП.

Привеждането на потребителската стока в съответствие с договора за продажба е безплатно за потребителя.

Той не дължи разходи за експедиране на потребителската стока или за материали и труд, свързани с ремонта й, и не трябва да понася значителни неудобства.

При несъответствие на потребителската стока с договора за продажба и когато потребителят не е удовлетворен от решаването на рекламацията по посочения по- горе ред, той има право на избор между една от следните възможности:

Разваляне на договора и възстановяване на заплатената от него сума;

Намаляване на цената;

Потребителят може да претендира за възстановяване на заплатената сума или за намаляване на цената на стоката, когато продавачът се съгласи да бъде извършена замяна на потребителската стока с нова или да се поправи стоката в рамките на един месец от предявяване на рекламацията от потребителя.

Съгласно чл. 114 ал. 3 от ЗЗП, търговецът е длъжен да удовлетвори искане за разваляне на договора и да възстанови заплатената от потребителя сума, когато след като е удовлетворил три рекламации на потребителя чрез извършване на ремонт на една и съща стока, в рамките на срока на гаранцията по чл. 115, е налице следваща поява на несъответствие на стоката с договора за продажба.

Потребителят не може да претендира за разваляне на договора, ако несъответствието на потребителската стока с договора е незначително.

Упражняването на правото на потребителя на рекламация не е обвързано с никакъв друг срок за предявяване на иск различен от срока за предявяване на рекламация.

За неупоменати по горе правни норми действат разпоредбите на ЗЗП.

7. Защита на лични данни.

На основание Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета и съгласно дейностите, извършвани от страна на Гуми транс ООД в ролята му на онлайн търговец, с оглед нормалната работа на служителите и едновременно максималната защита на лични данни се създаде настоящата декларация. Тази декларация съдържа информация относно обема, обхвата, целта на събиране, начина на обработка и съхранение на Вашите лични данни в онлайн магазина gumitrana.bg, както и Вашите права относно възможността да влияете на изброените процеси.

Видове лични данни

Тук са описани видовете лични данни, които се събират, обработват и съхраняват от сайта gumitrans.bg  до изпълняването на поръчката.

  1. Имена – изисква се, за да се удостовери еднозначно получателят на стоките/услугите и съобщенията

  2. Телефон – изисква се, за да има бърза комуникация с потребителя, в случай на проблеми при доставката, с цел максимално опазване на неговите потребителски права

  3. Адрес – изисква се, за да получи потребителя стоките на желано от него място

  4. E-mail адрес – изисква се, за да получава потребителя административни съобщения във връзка с направената поръчка или допълнителни документи, удостоверяващи неговата покупка. 

Предприети са всички технически и организационни мерки за ограничаване на обема на лични данни до горе-посочения списък. 

8. За случаите, които не са регулирани от настоящите „Общи условия“, се прилагат съответните разпоредби на Българското законодателство и други закони и актове, имащи отношение към дейността и функционирането на Интернет Магазина.

9. За тези „Общи условия”, както и за всички правни отношения между Магазина и Клиента се прилага ГПК на Република България с изключение на Конвенцията на ООН за търговията. Тези общи условия са валидни с публикуването им на сайта на 21.04.2016г.